Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Ajankohtaista

13.7.2012

Vuoden 2011 sovittelutilastot julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut rikosten ja riitojen sovittelun valtakunnalliset tilastot vuodelta 2011. Sovitteluun ohjatuista rikoksista runsas puolet oli väkivaltarikoksia.

Vuonna 2011 sovitteluun ohjautui yhteensä 13 240 rikostapausta, mikä on keskimäärin 2 prosenttia kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista. Väkivaltarikosten osuus sovitteluun ohjatuista rikoksista ja riita-asioista kasvoi noin 6 prosenttiyksikköä. Lähisuhteessa tapahtuneita rikoksia lähetettiin sovitteluun entistä enemmän. Tätä selittänee pääosin rikoslakimuutos, jonka myötä lähisuhteissa tapahtuneet lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi.


Valtaosan sovittelualoitteista (82%) teki poliisi ja sovittelu käynnistyi noin 70 prosentissa tapauksista. Käynnistyneistä sovitteluista sovintoon päästiin 90 prosentissa tapauksista. Erilaisia korvaussopimuksia tehtiin yhteensä lähes 12 000.  Maassamme on 1284 koulutuksen saanutta vapaaehtoissovittelijaa.


Tilastoraportti on luettavissa THL:n www-sivuilta.

Palaa otsikoihinTulosta sivu