Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Harkitsetko sovittelua?

Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, maksutonta, puolueetonta, luottamuksellista, kohtuullista ja vaihtoehtoista.


Sovittelualoite

Sovittelualoitteen voi tehdä poliisi, syyttäjä tai jutun osapuolet itse, lukuunottamatta lähisuhdeväkivaltaa. Lisää tietoa sovittelualoitteen tekemisestä saat sovittelutoimistosta. Myös alaikäisen huoltaja voi tehdä nuoren asiassa sovittelualoitteen.

 

Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista. Osapuolet voivat keskeyttää sovittelun osaltaan missä vaiheessa prosessia tahansa, esimerkiksi silloin jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen tapahtuneesta.

 

Sovittelijat

Sovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa puolueettoman sovittelijan välityksellä. Yleensä sovittelijoita on tilaisuudessa mukana kaksi. Sovittelijoina toimivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat sovittelutoimiston ohjauksessa. He ovat vaitiolovelvollisia sovittelussa esiin nousseista asioista.

 

Sovitteluneuvottelu

Sovittelun lähtökohtana on yhteinen neuvottelu, jossa osapuolet ovat läsnä henkilökohtaisesti. Tarvittaessa paikalle voidaan tilata asioimistulkki. Sovitteluun voi ottaa mukaan avustajan tai tukihenkilön, jos muut osapuolet siihen suostuvat. Alaikäisten osallisten huoltajien suostumus sovitteluun kysytään erikseen ja huoltajien pitää olla mukana sovittelussa.

 

Neuvottelussa pyritään rakentavalla tavalla keskustelemalla selvittämään asia ja sopimaan mahdollisten vahinkojen korvaamisesta. Lue lisää vahingonkorvauksista.

 Tulosta sivu