Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Medling vid brott och tvister i Helsingfors

Medling erbjuder i enlighet med lagen om medling vid brott och vissa tvister ett alternativ för utredning och avgörande av konflikter som förorsakats av brott och tvister.

 

Brottsbenämningarna på mål som kommer till medling varierar. I medling kan behandlas bl.a. misshandel, skadegörelse och egendomsbrott. Medling kan också tillämpas i mindre tvister när åtminstone en part är en fysisk person.

 

Som medlare fungerar frivilliga för uppgiften utbildade personer som får handledning och rådngivning av yrkespersonalen på medlingsbyrån.

Medling är för alla parter

- frivilligt

- opartiskt

- skäligt

- kostnadsfritt

- konfidentiellt


Klienten kan avbryta processen när han vill.

Läs mera: Medling är en möjlighet - låt oss bygga försoningTulosta sivu

WEBBPLATS OM MEDLING

Information om medling i brott- och tvistemål:
www.thl.fi/medling

BROTTSOFFERJOURET

Vem som helst kan bli utsatt för ett brott och har då rätt att få det stöd och den juridiska hjälp han eller hon behöver:

Brottsofferjouren i Finland (RIKU)

Justitieministeriet


LAG OM MEDLING

FINLEX - Lag om medling vid brott och i vissa tvister (Finlex data bank)