Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Hur får man sitt ärende till medling

Initiativ till medling kan tas av polisen, åklagarna, parterna själva (inte vid våld mot närstående) eller vårdnadshavaren till en minderårig. Medling kan endast genomföras mellan parter som personligen och frivilligt har uttryckt sitt samtycke till medlingen och som kan förstå betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den. Dessutom måste en minderårig persons vårdnadshavare eller andra lagliga företrädare ge sitt samtycke för att den minderårige skall kunna delta i medling Beslut som fattas under medlingen kan överklagas.

 

Vad innebär medling i praktiken

Vid medling kan parterna själva påverka avgörandet i sitt eget mål. Utgångspunkten för medling är en gemensam förhandling, där förutom parterna en frivillig medlare och vid behov en kontakttolk deltar. En minderårig bör ha vårdnadshavaren med på medlingsmötet. Det är tillåtet att använda en assistent eller stödperson på ett medlingsmöte, om inte det stör medlingsproceduren och om alla parter ger sitt samtycket till det. På ett medlingsmöte försöker man genom uppbyggande samtal utreda frågan och komma överens om hur skadorna skall ersättas. Parterna kan sinsemellan komma överens om en penning-, arbets- eller annan ersättning.  Ifall parterna kommer till samförstånd uppgörs ett avtal som parterna undertecknar. Avtalet sänds för kännedom till judiciell myndighet, t.ex. allmänna åklagaren.  


Tulosta sivu