Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Vad är nyttan med medling

Om ett avtal fås till stånd i ett målsägandebrott, t.ex. skadegörelse, väcks inget åtal, om inte allmänt intresse det kräver. I fråga om brott som leder till allmänt åtal, t.ex. misshandel, har åklagaren avgöranderätt. Genom medling kan rättegång undvikas helt eller så kan medlingen beaktas vid bedömning av eventuellt straff.


Tulosta sivu