Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Rikosten sovittelu


Asianomistajarikokset

Asianomistajarikoksia ovat esimerkiksi vahingonteko, lievä vahingonteko, tavallinen lievä pahoinpitely (ks. alla), kunnianloukkaus, laiton uhkaus, lievä kavallus ja näpistys. Lievien asianomistajarikosten kohdalla sovittelu pääsääntöisesti päättää oikeusprosessin, eikä syyttäjä voi nostaa syytettä asiassa, mikäli asianomistaja on sovittelussa luopunut rangaistusvaatimuksestaan. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa niin sanottu yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

>> Lista asianomistajarikoksia

Lievät pahoinpitelyt muuttuivat 1.1.2011 virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään.


Virallisen syytteen alaiset rikokset

Virallisen syytteen alaisia rikoksia ovat esimerkiksi pahoinpitely, varkaus, petos, kavallus ja ryöstö. Niiden kohdalla syyteharkintavalta on sovittelusta huolimatta syyttäjällä. Mikäli asia sovitellaan, päättää syyttäjä viime kädessä sen, nostaako hän syytteen vai jättääkö syytteen nostamatta saavutetun sovinnon perusteella. Vaikka syyte nostettaisiin, voidaan onnistunut sovittelu ottaa huomioon syyteharkinnassa ja rangaistusta tuomittaessa ja mitattaessa (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, Rikoslaki 3:5.3 ja 6:3.3).  

>> Lista virallisen syytteen alaisia rikoksia


Alle 15-vuotiaat nuoret

Alle 15-vuotiaat nuoret eivät ole teoistaan rikosoikeudellisessa vastuussa, eikä heidän tekemiään rikoksia käsitellä rikosoikeudenkäynnissä. Tästä huolimatta alle 15-vuotiaat ovat korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Sovittelussa voidaan käsitellä myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia. Korvausvelvollisuus ei siirry lapsen/nuoren vanhemmille, ellei voida osoittaa, että he ovat laiminlyöneet alaikäisen lapsen asianmukaisen valvonnan.

Nuorten oikeusopas

Helsingin sovittelutoiminta on koonnut nuorille oikeusoppaan, jossa on oikeudellista perustietoa nuorille rikosasioista. Nuori = rikoksesta epäilty on rikoksen tekohetkellä alle 21-vuotias.

>> Nuorten oikeusopasRikosjutun käsittely käräjäoikeudessa

Oikeusministeriön internet-sivuilla esitellään kattavasti rikoksen käräjäoikeuskäsittelyyn liittyviä aiheita, kuten syytteen nostamista, kustannuksia, kirjallista menettelyä ja sitä, mistä voi saada oikeudellista apua. >> Rikosjutun käsittely käräjäoikeudessaSovittelulaki

Rikosten ja riitojen sovittelua säätelee sovittelulaki, joka löytyy Finlexistä.


Lue lisää aiheesta:
Sovittelun kulku
Miten saan asiani soviteltavaksi ?

Tulosta sivu