Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Sovittelun kulku

Sovittelualoite

Sovittelualoitteen tekee yleensä poliisi tai syyttäjä. Myös rikoksen tai riidan osapuoli voi itse tehdä aloitteen ottamalla suoraan yhteyttä sovittelutoimistoon. Sovittelutoimisto selvittää sovittelun yleiset edellytykset ja informoi osapuolia sovittelun merkityksestä.

Päätös sovittelupalvelusta

Asian ottamisesta sovitteluun tehdään päätös, joka postitetaan kaikille osapuolille. Jos osapuolet ovat alaikäisiä, päätös lähetetään tiedoksi myös huoltajille. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Sovitteluneuvottelu

Sovitteluneuvottelut järjestetään sovittelutoimistossa, joka sijaitsee osoitteessa Iso Roobertinkatu 21, 3.kerros. Sovittelut järjestetään pääsääntöisesti arkipäivinä klo 9.00 -20.00 välisenä aikana.

Sovittelun läsnäolijat

Sovitteluun pitää osallistua henkilökohtaisesti. Sovittelussa ovat läsnä rikoksen tai riidan osapuolet sekä kaksi tehtävään koulutettua puolueetonta vapaaehtoista sovittelijaa. Alaikäisen mukana pitää olla läsnä myös huoltaja. Tarvittaessa sovitteluun voidaan tilata asioimistulkki. Tukihenkilön, lakimiehen tai asianajajan voi ottaa mukaan sovitteluun omaksi tueksi, jos se muille osallistujille sopii. Tukihenkilö ei saa vaarantaa sovittelun häiriötöntä kulkua eikä tukihenkilö osallistu neuvottelemiseen. Jokainen osallistuja saapuu neuvotteluun omalla kustannuksellaan. 

Sovitteluneuvottelun kulku

Sovitteluneuvottelussa käydään läpi tapahtunut rikos ja sen aiheuttamat seuraukset. Sovittelussa on mahdollista sopia henkisten ja aineellisten haittojen korvaamisesta tai muunlaisesta hyvittämisestä. Sovittelun tavoitteena on, että rikoksen tai riidan osapuolet pääsevät sovintoon sekä tapahtumasta että siitä aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Sovittelun voi halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

Sovittelun tulos

Sovittelutoimisto tiedottaa sovittelun tuloksen poliisille tai syyttäjälle, ja vastaa ehdollisten sovintojen seurannasta. Jos sovitteluneuvottelussa ei synny sovintoa, asian käsittely palautuu poliisille tai syyttäjälle.

Sovittelusopimuksen täyttyminen

Jos osapuolten kesken sovitaan rahakorvauksesta, työkorvauksesta tmv., sovittelutoimisto ilmoittaa oikeusviranomaisille erikseen sopimuksen täyttymisestä. Jos sovittua rahakorvausta ei ole kuulunut, ole meihin pikaisesti yhteydessä.Tulosta sivu