Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Sovittelusopimus

Jos sovittelussa päästään sovintoon, laaditaan osapuolten kesken laaditaan kirjallinen sopimus, johon saavutettu sovinto kirjataan. Sovittelijat auttavat sopimuksen laatimisessa. Osapuolet ja alaikäisten osallisten huoltajat allekirjoittavat sopimuksen. Sovittelutoimisto lähettää sovittelusopimuksen tiedoksi poliisilaitokselle tai syyttäjänvirastoon, riippuen siitä missä asia käsittelyssä sillä hetkellä.

 

Jos sovittelusopimuksessa on sovittu rahakorvauksen maksuaikataulusta, jää sopimus sovittelutoimiston seurantaan maksusuoritusten toteutumisen osalta. Sovittelutoimisto välittää seuranta-ajan päätyttyä oikeusviranomaisille tiedon sopimuksen täyttymisestä.

 

Sovittelusopimuksen täyttyminen

Voit ilmoittaa sopimuksen täyttymisestä puhelimitse tai kirjeitse sovittelutoimistoon. Jos sopimuksessa sovitut vahingonkorvaukset eivät ole toteutuneet, ota välittömästi yhteys sovittelunohjaajaan tai sovittelutoimiston asiakaspalveluun.

 

Sovittelusopimuksen vahvistaminen tuomioistuimessa

21.5.2011 lukien sovittelusopimuksen tai osan siitä voi tietyin edellytyksin vahvistaa tuomioistuimessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Useimmiten tämä tarkoittaa, että sopimukseen kirjattu vahingonkorvaus vahvistetaan ulosottokelpoiseksi siltä osin kuin se on jäänyt suorittamatta.
 
Sopimuksen vahvistamista pitää hakea kirjallisesti käräjäoikeuden kansliasta. Sovittelusopimus liitetään hakemuksen liitteeksi. Hakemusmaksu on noin 80 euroa ja hakija voi vaatia sitä veloitettavaksi vahingonkorvausvelvolliselta. Hylätyn hakemuksen kulut maksaa hakija.


HUOM: vahvistamista voi hakea ainoastaan, jos sopimuksen kaikki osapuolet ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksensa.Sovittelijat kysyvät osapuolten suostumuksen sopimuksen laatimisen yhteydessä. Jos osapuolen suostumus puuttuu, eikä tuomioistuin saa sitä pyydettäessäkään, hakemus hylätään.


Hakemuksen tekemistä varten on olemassa aluehallintoviraston lomake (ks. alla), joka sisältää myös ohjeita sen täyttämisestä. Aiheesta löytyy tarkempaa tietoa Lain riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa kolmannessa luvussa.

 

Hakemus sovinnon vahvistamisesta (doc) (63.5 KB)


Tulosta sivu