Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Nuorten oikeusopas

Tässä oppaassa esitellään rikosprosessin avainkäsitteet ja eri rikostyypit, jotka sekä nuoren että hänen vanhempien on hyvä tuntea. Oppaasta löydät myös rikosprosessiin liittyvät tärkeimmät yhteystiedot Helsingin osalta.

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

RIKOKSEN UHRILLE

RIKOKSESTA EPÄILLYLLE
Tietoa oppaasta

Tämä opas on laadittu eri viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana valmistautuu poliisin esitutkintaan tai oikeudenkäyntiin.


Opasta ei ole tarkoitettu täydelliseksi ja kattavaksi esitykseksi kaikista rikosasioihin liittyvistä menettelyistä. Opas kattaa lainsäädännön vain olennaisimmilta osilta. Oppaan tiedot on koonnut Helsingin sovittelutoiminta.


Tulosta sivu