Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Alle 15-vuotiaat rikoksentekijät

Alle 15-vuotiaat eivät voi saada rangaistusta rikoksen tekemisestä, mutta ovat korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Esimerkiksi toisen ihmisen lyöminen, ikkunan rikkominen tai graffitien tekeminen voi johtaa isoon laskuun, joka tulee tekijän maksettavaksi. 

Vaikka alle 15-vuotiaalla ei ole pelkoa sakosta tai muusta tuomiosta, voi nuori joutua muulla tavalla vastaamaan teostaan. Jos kaverisi sanoo "ettei siit tuu mitään, älä pelkää", se ei välttämättä pidä paikkaansa.

Tieto rikoksesta menee lastensuojeluun

Poliisilaitos ilmoittaa alle 18-vuotiaiden tekemistä rikoksista lastensuojeluun, ja nuori voi sitä kautta joutua tekemisiin viranomaisten kanssa.


Vahingonkorvauksien sovittelu

Alle 15-vuotiaiden vahingonkorvauksia voidaan sovitella. Sovittelun kautta voi olla mahdollista neuvotella maksettavan summan kohtuullistamisesta ja maksuaikataulun pituudesta. Sovittelu on vapaaehtoista ja perustuu nuoren omaan halukkuuteen selvittää asia. Viime kädessä asianomistaja voi viedä vahingonkorvauksen siviilikanteella oikeuteen myös alle 15-vuotiaiden osalta. Oikeuden päätöksen jälkeen maksu voi siirtyä ulosottoon.


Vahingonkorvaukset ulosottoon

Vahingonkorvaukset menevät ulosottoon käräjäoikeuden päätöksellä myös alle 15-vuotiaiden osalta. Ulosottoon menevään vahingonkorvaukseen lisätään muita kuluja, esim. mahdolliset ulosoton käsittelymaksut. Niitä ruvetaan perimään siinä vaiheessa, kun maksaja on täyttänyt 18 vuotta. Ulosottomiehen kanssa on aina mahdollista neuvotella maksuaikataulusta.Lue lisää:

Vahingonkorvaukset

Helsingin Ulosottovirasto


Tulosta sivu