Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Haaste ja kutsu asian pääkäsittelyyn

Kun rikosasia etenee oikeudenkäyntiin asti, tiedoksi annetaan haaste ja kutsu tuomioistuimeen. Haaste lähetetään postitse. Kutsusta käy ilmi tuomioistuin, asian käsittelypäivä ja kellonaika. Kutsun liitteenä ovat syyttäjän haastehakemus sekä asianomistajan kirjalliset korvausvaatimukset.

Kutsua saapua oikeuteen on noudatettava. Kutsusta ilmenee läsnäolovelvollisuus.

Jos istunnosta jää pois ilman laillista estettä, tuomioistuin voi määrätä sakon. Laillinen este on esimerkiksi paikalle saapumisen estävä sairaus, joka on myöhemmin todistettava lääkärintodistuksella. Esteestä on ilmoitettava tuomioistuimeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huoltajat mukaan oikeuteen

On tärkeää, että alaikäisten huoltajat ovat mukana oikeudenkäynnissä. Alle 18-vuotiaiden oikeudenkäynnissä on tarpeen tullen mukana  sosiaalilautakunnan edustaja (=useimmiten sosiaalityöntekijä).

Tukihenkilö oikeudenkäyntiin

Oikeudenkäyntiä varten rikoksen uhrilla on mahdollista saada ilmainen tukihenkilö Rikosuhripäivystyksestä.
Myös oikeudenkäyntiin todistajaksi kutsuttu voi saada tukihenkilön. Seksuaalirikoksissa tai läheisen henkilön tekemässä väkivallassa tuomioistuin voi myöntää uhrille tukihenkilön, mikäli hän ei tarvitse oikeudellista avustajaa. Näissä tapauksissa tukihenkilön palkkio ja muut kulut maksetaan valtion varoista.


Lue lisää:
Oikeudenkäynnin kulku
Oikeusapu ja kustannukset

Tulosta sivu