Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Mikä on rikos?

Rikos on teko tai laiminlyönti, joka on laissa määrätty rangaistavaksi. Rangaistavuuden edellytys on, että tekijä on syyllistynyt rikokseen tahallaan tai tuottamuksellisesti ja että hän on ollut rikoksen tekohetkellä syyntakeinen.

Rikoksen tahallisuus tarkoittaa, että rikoksen tekijä on rikkonut lakia tietoisesti ja ymmärtänyt mitä seurauksia hänen teollaan on. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan, että tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (rikoslaki 3. luku 7 §).

Myös humalassa tehty rikos voi olla tahallinen. Humalassa et ole syyntakeeton.

Ikäraja 15 vuotta

Rikoksen tekijää voidaan rangaista vain, jos hän on rikoksen tekohetkellä täyttänyt 15 vuotta, mutta tätä nuorempikin on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista.

>> Lue tarkemmin

Tappelut

Pahoinpitelyllä tarkoitetaan toisen ihmisen tahallista fyysistä vahingoittamista. Myös lieväkin väkivalta voi olla rangaistavaa (esim. lievä pahoinpitely). Kavereiden keskinäisellä nahistelulla tai tönimisellä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia, sillä tönitty saattaa kaatua ja loukata itsensä tai saada elinikäisiä vammoja.

Nimittelyt ja uhkaamiset

Rikos voi tapahtua myös kiusaamalla tai henkisellä väkivallalla, jollaista voi olla esimerkiksi toisen henkilön alistaminen tai uhkaaminen puhein tai elein.

Nuorten kielenkäyttö voi olla värikästä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, ettei kaikki suinkaan ole sallittua eikä hyväksyttävää. Esimerkiksi perättömien tietojen levittäminen, nimittely tai toista häpäisevien asioiden kertominen voi olla kunniaa loukkaavaa ja rangaistavaa.

Muista, että toisen nimittely tai haukkuminen netissä voi olla kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Töhrimällä mielipiteesi esimerkiksi koulun seinään vahingoitat toisen omaisuutta ja syyllistyt kunnianloukkauksen ohella myös vahingontekoon.

Omaisuusrikokset

Kaverin taskusta, vanhemmilta tai kaupasta tavaran luvatta ottaminen on rikos, joko varkaus tai näpistys. Petokseen syyllistyt esimerkiksi vaihtamalla hintalapun cd-levyyn ja ostamalla sen uudella hinnalla. Jos olet mukana auttamassa rikoksen teossa, yllyttämällä tai antamalla neuvoja, niin myös sinä olet osaltasi vastuussa teosta ja myös sinua voidaan rangaista.
 
Kätkemisrikokseen voit syyllistyä, jos otat haltuusi tai ostat varastettua omaisuutta. Jos omaisuuden luvatta ottamiseen liittyy väkivaltaa tai sillä uhkaamista, rikoslaki määrittelee sen ryöstöksi. Jos uhrille aiheutuu vakava vamma, sairaus tai hengenvaarallinen tila rangaistus voi olla hyvinkin ankara. Rikoksen tehtyäsi joudut aina lisäksi vastuuseen henkilöille tai omaisuudelle aiheuttamistasi vahingoista.


Lue lisää:
Rikoslaki Finlexissä
Rikosilmoitus

Tulosta sivu

SANASTOA

Asianomistaja
Rikoksen uhri, jolla on oikeus esittää asiassa rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimus.

Nuori rikoksentekijä
Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan tekohetkellä alle 21-vuotiasta tekijää.

Tuottamuksellisuus

Kun joku on huolimattomuuttaan syyllistynyt rikokseen.

Syyntakeisuus

Rikoksen tekijä on syyntakeinen, mikäli hän kykenee ymmärtämään tekonsa merkityksen ja sen seuraukset.

Yllytys
Jos olet mukana auttamassa rikoksen teossa, yllyttämällä tai antamalla neuvoja, niin myös sinä olet osaltasi vastuussa teosta ja myös sinua voidaan rangaista.