Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Oikeudenkäynnin kulku


1. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja selvittää, voidaanko pääkäsittely toimittaa
2. Toista henkilöä edustavat esittävät valtakirjan oikeuden puheenjohtajalle
3. Syyttäjä esittää syytteen ja edustamiensa asianomistajien korvausvaatimukset
4. Oikeudenkäynnissä saapuvilla olevat asianomistajat esittävät vaatimuksensa
5. Puheenjohtaja esittelee käräjäoikeudelle etukäteen saapuneen poissaolevan asianomistajan kirjallisen korvausvaatimuksen
6. Vastaaja ottaa kantaa syyttäjän vaatimuksiin ja esitettyihin asianomistajien korvausvaatimuksiin
7. Syyttäjä esittelee asian
8. Asianosaiset perustelevat tarkemmin vaatimuksensa ja vastauksensa
9. Asianomistajan ja vastaajan kuuleminen
10. Mahdollisten todistajien kuuleminen
11. Mahdollisen muun todistelun esittäminen
12. Huoltajan (holhoojan) ja sosiaalilautakunnanedustajan kuuleminen
13. Asianosaisten loppulausunnot, jotka sisältävät kannanotot syyksilukemiseen, rangaistusseuraamuksen ja korvausvaatimukseen.

Päätöksenteko

Oikeussali tyhjennetään asianosaisista ja oikeuden jäsenet jäävät päättämään syyllisyydestä ja seuraamuksista heille esitettyjen todisteiden perusteella. Asianosaiset kutsutaan uudelleen oikeussaliin kuuntelemaan tuomiota, joka sisältää tuomioistuimen päätöksen:
Jos syytetty tuomitaan sakkorangaistukseen tai korvauksiin valtiolle, hän saa tuomion julistamisen jälkeen maksuosoituksen tuomioistuimelta.

Kansliapäätökset

Tuomio voidaan julistaa myös ns. kansliapäätöksenä kahden viikon kuluessa oikeudenkäynnistä. Päätös on tällöin noudettava itse käräjäoikeuden kansliasta. Jos tuomittu, syyttäjä tai asianomistaja on tyytymätön käräjäoikeuden tuomioon, he voivat hakea siihen muutosta hovioikeudelta. Ohjeet muutoksenhakuun on liitetty käräjäoikeus ratkaisun yhteyteen.


Lue lisää:
Rangaistukset
Tuomittujen vahingonkorvauksien täytäntöönpanoTulosta sivu

KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO

Vähäiset rikokset ja sakkoasiat:
Yhden tuomarin kokoonpano, jossa on puheenjohtaja ja käräjäsihteeri.

Vakavammat rikosasiat:
Lautamieskokoonpano, jossa on puheenjohtaja, 3 lautamiestä ja käräjäsihteeri.

ASIANOSAISET

Syyttäjä = esittää rangaistusvaatimuksen
Vastaaja = syytetty
Asianomistaja = se, johon tai jonka omaisuuteen epäilty rikos on kohdistunut

Oikeudenkäynnissä voi myös olla todistajia.

Alaikäisen rikoksesta epäillyn oikeudenkäyntiin kutsutaan myös huoltaja ja sosiaaliviranomainen. edustaja.

OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUS

Oikeudenkäynnit ja tuomioistuimen ratkaisut ovat pääsääntöisesti julkisia. Oikeus voi myös määrätä ratkaisun joltakin osin salassa pidettäväksi. Julkisuuslain mukaan oikeudenkäynnin asiakirjat, kuten esitutkintapöytäkirja ja asianosaisten mahdollisesti tekemät sopimukset ovat lähtökohtaisesti julkisia.