Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Rangaistusvaatimus

Rikosta selvittäessään poliisi kysyy, vaatiiko uhri rikoksen tekijälle rangaistusta. Jos uhrilla ei ole rangaistusvaatimusta asianomistajarikoksessa, poliisi lopettaa esitutkinnan.
Kannattaa muistaa, että rangaistusvaatimus ei automaattisesti tarkoita, että tekijä saa teostaan rangaistuksen. Rangaistuksesta ja seuraamuksista päättää oikeuslaitos.

Rangaistusvaatimuksesta luopuminen

Jos rikoksen uhri  ilmoittaa, ettei vaadi rangaistusta tai myöhemmin peruu jo esittämänsä vaatimuksen, hän voi menettää oikeutensa syytteen nostamiseen myöhemmässä vaiheessa. Tämä on tärkeää tietää siltä varalta, että syyttäjä päättää jättää asiasta syytteen nostamatta.


Lue lisää:
Syyteharkinta

Tulosta sivu