Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Tietoisku rikoksen uhrille

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, tee rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen voi tehdä puhelimitse,  tai menemällä poliisilaitokselle.


Poliisi kuulustelee sinua poliisilaitoksella tai puhelimitse. Jos olet alaikäinen, kuulusteluihin kutsutaan mukaan huoltaja ja tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä.


Voit olla itse myös yhteydessä Rikosuhripäivystykseen, josta saa hyödyllisiä neuvoja. Tarvittaessa sitä kautta voit myös saada tukihenkilön itsellesi.


Tietoa nuorelle rikoksen uhrille (Rikosuhripäivystys)


Kuulusteluissa sinulta kysytään rangaistusvaatimuksesta, eli vaaditko rikoksen tekijälle rangaistusta rikoksesta. Mielipiteelläsi voi olla vaikutusta poliisitutkinnalle tai oikeudenkäynnille: >> lue tarkemmin. Rangaistuksesta päättää käräjäoikeus. Rangaistusvaatimus itsessään ei automaattisesti tarkoita sitä, että tekijälle seuraa rangaistus teosta.


Sinulla on oikeus vaatia rikoksen tekijältä vahingonkorvauksia, esimerkiksi lääkärikuluja tai jos omaisuuttasi on rikottu tai vahingoitettu.


Sovittelu on vaihtoehtoinen tapa käsitellä rikosta tai riita-asiaa. Sovitteluun osallistuvat rikoksen osapuolet ja sovittelijat. Jos olet alaikäinen, sovittelussa pitää olla huoltaja mukana. Sovittelu on vapaaehtoista.


Käräjillä asiat käsitellään joko suullisesti tai kirjallisesti. Suulliseen pääkäsittelyyn kutsutaan paikalle kirjeitse. Kirjalliseen käsittelyyn osapuolia ei kutsuta kuultavaksi, vaan asia ratkaistaan kirjallisesti, asiakirjojen pohjalta.


Sinulla on oikeus saada avustaja oikeusaputoimistosta oikeudenkäyntiä varten. Voit myös itse hankkia itsellesi asianajajan. >> Lue lisää


Tulosta sivu