Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Tuomittujen vahingonkorvausten täytäntöönpano

Vahingonkorvauksien periminen

Ensisijaisesti tuomitun tulee oma-aloitteisesti sopia asianomistajan kanssa tuomittujen korvausten maksamisesta.
Asianomistaja voi antaa perimisen myös ulosottomiehen hoidettavaksi. Tällöin ulosottohakemus toimitetaan kihlakunnan ulosottovirastolle tai kihlakunnanviraston ulosotto-osastolle. Liitteenä pitää olla jäljennös tuomioistuimen ratkaisusta, jonka saa maksutta käräjäoikeuden kansliasta. Ulosottovirastosta saa myös tarkempia ohjeita korvauksen hakemiseen. Korvauksia voi saada myös Valtiokonttorista, Kelasta tai vakuutusyhtiöltä. Mahdollisuudet saada korvauksia vaihtelevat, ja ne on selvitetään aina tapauskohtaisesti.

Korvaus Valtiokonttorista

Uhri voi saada korvauksia rikoksen aiheuttamista vahingoista myös valtion varoista. Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on kuitenkin toissijainen, ja siitä mm. vähennetään korvaus, jonka uhri on saanut muun lain tai vakuutuksen nojalla.

  • Valtion korvauksesta vähennetään myös korvaus, jonka rikoksen tekijä on maksanut rikoksen uhrille. Uhri voi hakea korvausta kuitenkin suoraan Valtiokonttorista, vaikka hän ei olisikaan yrittänyt periä sitä ensin itse rikoksen tekijältä.
  • Valtiokonttori ei ole sidottu tuomioistuimen määräämiin korvaussummiin. Korvausta saa yleensä vain, jos sitä on vaadittu rikoksentekijältä oikeudessa.
  • Jos rikos on jäänyt selvittämättä, tai tekijää ei ole saatu kiinni, korvauksen voi Valtiokonttorista saada ilman tuomioistuimen päätöstä.
  • Korvauksia maksetaan pääasiassa henkilövahingoista, esimerkiksi sairaanhoitokuluista sekä kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta ja henkisestä kärsimyksestä. 
  • Esinevahingosta maksetaan korvausta, jos vahingon on aiheuttanut henkilö, joka on sijoitettu laitokseen tai muuten menettänyt vapautensa rikoksen, päihteiden käytön, mielisairauden, kehitysvammaisuuden, päihtymyksen tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi. Vahinko korvataan, jos henkilö on aiheuttanut sen laitoksessa ollessaan, ollessaan sijoitettuna laitoksen ulkopuolelle tai lomalla tai karattuaan laitoksesta tai viranomaisen huostasta. Samoin korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut lastensuojelulain nojalla huostaan otettu lapsi.

Miten Valtiokonttorin korvauksia voi hakea?

Valtion varoista maksettavaa korvausta haetaan kirjallisesti Valtiokonttorista. Hakemukseen liitetään tuomioistuimen ratkaisu, poliisin esitutkintapöytäkirja tai muu luotettava selvitys tapahtumien kulusta ja vahinkojen suuruudesta sekä lääkärintodistukset ja kuitit. Hakemuslomakkeita saa Valtiokonttorista, Kelasta ja poliisilaitokselta.


Lue lisää
Valtiokonttorin www-sivut

Tulosta sivu